قابلیت پرداخت اینترنتی

خرید پلن های تبلیغاتی و انجام تمامی تراکنش ها به صورت اینترنتی

دارای نماد اعتماد الکترونیک

دارای نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران

امکان جستجو و ثبت محصول

دست اندرکاران ساختمانی را بیابید، معرفی کنید و یا آنان را دنبال نمایید!